http://lic.hou.edu.vn

"Tạo cơ hội cho bạn đọc tiếp cận các nguồn tài nguyên thông tin, hỗ trợ bạn đọc kỹ thuật chuyên nghiệp dùng tin cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và NCKH của Viện ĐH Mở HN"

Đăng ký & đăng nhập

Thống kê truy cập

00774753

Hôm nay: 1144

Hôm qua: 1340

Tháng này: 23419

Tháng trước: 32625

Tất cả: 774753


Đang online: 3
IP: 54.82.77.50
Unknown 0.0

Hỗ trợ sinh viên

Danh mục sách tham khảo các môn chung

Ngày đăng: 27/12/2012 .
        Trung tâm Thông tin Thư viện giới thiệu với bạn đọc danh mục sách tham khảo các môn chung  có trong thư viện giúp các bạn sinh viên tham khảo học tập và nghiên cứu:
STT ĐKCB NHAN ĐỀ
1 TN 000506 Hóa lí. Tập 4 : Dùng cho sinh viên hoá các trường đại học tổng hợp và sư phạm / Nguyễn Văn Tuế
1 TN 000504 Hóa lí = Dùng cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm : Điện hóa học. Tập 4 / Nguyễn Văn Tuế
1 TN 000495-97 Hóa lí = Dùng cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm : Động Nhiệt Học. Tập 1 / Trần Văn Nhân
1 TN 000502-03 Hóa lí = Dùng cho sinh viên hóa các trường ĐH tổng hợp và sư phạm. Tập 3 / Trần Văn Nhân
1 TN 000498-500 Hóa lí = Dùng cho sinh viên hóa các trường ĐH Tổng hợp và sư phạm. Tập 2 / Chủ biên: Trần Văn Nhân
1 TN 000505 Hóa lí : Dùng cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm. 5 / Nguyễn Văn Tuế
1 TN 000501 Hóa lí : Dùng cho sinh viên hóa các trường đại học tông hợp sư phạm. Tập 3 / Trần Văn Nhân
2 TN 000510-11 Cơ sở lí thuyết hóa học. Phần 2, Nhiệt động hóa học điện hóa học / NGuyễn Hạnh
2 TN 000512 Cơ sở lý thuyết hóa học = Nhiệt động hóa học, Động hóa học, Điện hóa học : Sách dùng cho các trường đại học kỹ thuật. Phần 2 / Nguyễn Hạnh
2 TN 000507-09 Cơ sở lý thuyết hóa học = Cấu tạo chất. Phần 1 / Nguyễn Đình Chi
3 TN 000515 Cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học = Dùng cho sinh viên khoa hóa các trường ĐH Tổng hợp và sư phạm / Vũ Đăng Độ
3 TN 000514 Cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học = Dùng cho SV khoa hóa các trường ĐH Tổng hợp và Sư phạm / Vũ Đăng Độ
3 TN 000513 Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học : Dùng cho SV khoa Hoá các trường ĐH Tổng hợp và Sư phạm / Vũ Đăng Độ
4 TN 000528 Quy hoạch tuyến tính = Giáo trình hoàn chỉnh: Lí thuyết cơ bản, phương pháp đơn hình / Phan Quốc Khánh
5 TN 000530-44 Toán cao cấp Tập 1&2&3 / NGuyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
6 TN 000722-30 Bài tập toán cao cấp Tập 1,2,3 / Nguyễn Đình Tri, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
7 TN 000731-36 Giáo trình toán cao cấp = Giáo trình ĐH nhóm ngành III. Tập 1 / Ngô Xuân Sơn, Phặm Văn Kiểu
8 TN 000738 Giải tích = Giáo trình Đại học Đại cương. Tập 1 / Nguyễn Xuân Liêm
8 TN 000737,39-41 Giải tích tập 1,2 : Giáo trình đại học đại cương / NGuyễn Xuân Liêm
9 TN 000760-63,4716 Hình học họa Hình. tập 1&tập 2 / Nguyễn Đình Điện-Đỗ Mạnh Môn
10 TN 001300 Chuyên đề về bất đẳng thức và bất phương trình = Dùng cho học sinh các lớp chọn PTTH / Nguyễn Xuân Liêm
10 TN 001301 Chuyên đề về bất đẳng thức và bất phương trình / Nguyễn Xuân Liêm
11 TN 001302-03 Tối ưu hóa = Quy hoạch tuyến tính và rời rạc / Nguyễn Đức Nghĩa
12 TN 001304-05 Bài tập đại số tuyến tính / Hoàng Xuân Sính
13 TN 001306 Bước đầu làm quen với logic toán / Nguyễn Mạnh Trinh
13 TN 001307 Bước đầu làm quen với logic toán / Nguyễn Mạnh Trinh
14 TN 001308-09 Bài tập thống kê = Dùng cho các trường ĐH và CĐ / Đặng Hùng Thắng
15 TN 001310 Thống kê và ứng dụng = Giáo trình dùng cho các trường ĐH và CĐ / Đặng Hùng Thắng
15 TN 001311 Thống kê và ứng dụng / Đặng Hùng Thắng
16 TN 001312-13 Phương pháp tính : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật / Tạ Văn Đĩnh
17 TN 001315 Phương trình đạo hàm riêng / Chủ biên: Nguyễn Minh Chương
17 TN 001314 Phương trình đạo hàm riêng / Chủ biên: Nguyễn Minh Chương
18 TN 001317 Giải tích toán học = Những nguyên lý cơ bản & tính toán thực hành. Tập 1 / Đinh Thế Lực, Phạm Huy Điển, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Xuân Tấn
18 TN 001316 Giải tích toán học = Những nguyên lý cơ bản và tính toán thực hành. 1 / ĐInh Thế Lục- Phạm Huy Điển
19 TN 001318-19 Lý thuyết tích phân : Sách giáo khoa chương trình cử nhân toán học / Đặng Đình Áng
20 TN 001337 Bài thi vật lí quốc tế . Tập 1 / Dương Trọng Bái
21 TN 001338 Vật lí hiện đại = Lý thuyết và Bài tập / Ronald Gautreau
21 TN 001339 Vật lí hiện đại = Lí thuyết và bài tập / Ronald Gautreau
22 TN 001340 Vật liệu học / Người dịch: Nguyễn Khắc Cường
23 TN 001341-42 Ứng dụng một số phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc phân tử / Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thi Đà
24 TN 001377,79 Mở đầu về lí thuyết xác suất và các ứng dụng / Đặng Hùng Thắng
25 TN 001441-42 Bài tập hình học họa hình / Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái
26 TN 002197 Bài giảng xác suất và thống kê toán = Dùng cho SV ĐH Kinh tế quốc dân / Chủ biên: Nguyễn Cao Văn
27 TN 002198 Hướng dẫn giải bài tập xác suất & thống kê toán / Trần Thái Ninh
28 TN 002199 Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục = Thống kê mô tả. Phần 1 / Dương Thiệu Tống
29 TN 002200 Giáo trình phương pháp tính / Dương Thủy Vỹ
30 TN 002201 Giáo trình tổ hợp / Hoàng Chí Thành
31 TN 002202-03 Cơ sở lý thuyết hóa học = Cấu tạo chất. Phần 1 / Nguyễn Đình Chi
32 TN 002204 Cơ sở lí thuyết hóa học = Phần bài tập / Lê Mậu Quyền
34 TN 002206 Giáo trình xác suất thống kê / Tống Đình Qùy
35 TN 002207 Tích phân hàm nhiều biến / Phan Văn Hạp
36 TN 002208 Hóa học vô cơ / Lê Mậu Quyền
37 TN 002209 Bài tập vật lý chọn lọc / Nguyễn Quang Học
38 TN 002210 Hình học vi phân / Đoàn Quỳnh
39 TN 002211 Hóa học phân tích = Các phương pháp định lượng hóa học. Phần 3 / Nguyễn Tinh Dung
40 TN 002212 Cơ sở lý thuyết hóa học = Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật. Phần 3 / Nguyễn Hạnh
41 TN 002213 Bẩy phương pháp giải các bài toán logic / Đặng Huy Ruận
42 TN 002214 Bài tập quy hoạch tuyến tính = Tóm tắt lý thuyết, các thí dụ điển hình / Trần Túc
43 TN 002215 Giải tích số / Lê Trọng Vinh
44 TN 002216 Hóa lý kỹ thuật / Phạm Nguyên Chương
45 TN 003079-80 Bài tập Xác suất : Dùng cho các trường đại học và cao đẳng / Đặng Hùng Thắng
46 TN 003082 Cơ học = Tĩnh học và động học. Tập 1 / Chủ biên: Đố Sanh
46 TN 003081 Cơ học = Tĩnh học và động học. Tập 1 / Chủ biên: Đố Sanh
47 TN 003083-84 Cơ học = Động lực học. Tập 2 / Đỗ Sanh
48 TN 003085-86 Xác suất thống kê và ứng dụng / Lê Sĩ Đồng
49 TN 003087-88 Lí thuyết xác suất và thống kê / Đinh Văn Gắng
50 TN 003089-90 Một số phản ứng của hợp chất hữu cơ / Trần Quốc Sơn
51 TN 003091-92 Mở đầu về lí thuyết xác xuất và các ứng dụng / Đặng Hùng Thắng
52 TN 003093-94 Tính chất các định luật vật lí / Richard Feynman
53 TN 003095-96 Xác suất thống kê / Nguyễn Văn Hộ
54 TN 003098-105 Toán học cao cấp = Phép tính giải tích nhiều biến số. Tập 3 / Chủ biên: Nguyễn ĐÌnh Trí
55 TN 003106 Toán học cao cấp = Phép tính giải tích một biến số. Tập 2 / Chủ biên: Nguyễn Đình Trí
56 TN 003107 Bài tập toán cao cấp = Phép tính giải tích một biến số. Tập 2 / Chủ biên: Nguyễn Đình Trí
56 TN 003097,108-110 Toán học cao cấp = Phép tính giải tích nhiều biến số. Tập 3 / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
56 TN 003111 Bài tập toán cao cấp = Phép tính giải tích một biến số. tập 2 / Nguyễn Đình Trí(chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
57 TN 003112,15-16 Bài Tập Toán cao cấp = Đại số học và hình học giải tích. Tập 1 / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
57 TN 003113-14 Bài tập toán cao cấp = Đại số và Hình học giải tích. Tập 1 / Chủ biên: Nguyễn Đình Trí
58 TN 003117-21 Giáo trình hóa lí = Cơ sở nhiệt động lực học. Tập 1 / Nguyễn Đình Huê
59 TN 003122-25 Bài tập toán cao cấp = Phép tính giải tích nhiều biến số. tập 3 / Nguyễn Đình Trí (chủ biên) Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
60 TN 003130 Giải tích = Giáo trình lý thuyết và bài tập có hướng dẫn / Nguyễn Xuân Liêm
60 TN 003127-28 Giải tích = Giáo trình lý thuyết và bài tập có hướng dẫn. Tập 1 / Nguyễn Xuân Liêm
60 TN 003131 Giải tích = Giáo trình lý thuyết và bài tập có hướng dẫn . Tập 1 / Nguyễn Xuân Liêm
61 TN 003133-36 Bài tập vật lí đại cương = Cơ - Nhiệt. Tập 1 / Chủ biên: Lương Duyên Bình
62 TN 003140 Toán học cao cấp = Đại số và hình học giải tích. Tập 1 / Chủ biên: Nguyễn Đình Trí
62 TN 003138 Toán học cao cấp = Đại số và hình học giải tích. Tập 1 / Chủ biên: Nguyễn Đình Trí
62 TN 003137,39 Toán học cao cấp = Đại số và hình học giải tích. Tập 1 / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
63 TN 003141-45 Giải tích = Giáo trình lý thuyết và bài tập có hướng dẫn . Tập 2 / Nguyễn Xuân Liêm
64 TN 003146-50 Giáo trình hóa lí = Nhiệt động lực học hóa học. Tập 2 / Nguyễn Đình Huề
65 TN 003151-55 Vật lí đại cương = Quang học vật lí nguyên tử hạt nhân. Tập 3, Phần 1 / Chủ biên: Lương Duyên Bình
66 TN 003156-60 Vật lí đại cương = Điện - Dao động - Sóng : Dùng cho các trường ĐH khối kĩ thuật công nghiệp. Tập 2 / Chủ biên: Lương Duyên Bình
67 TN 003161-65 Bài tập vật lí đại cương = Quang học - Vật lí điện tử. Tập 3 / Chủ biên: Lương Duyên Bình
68 TN 003170 Bài tập vật lí đại cương = Điện - Dao động - Sóng. Tập 2 / Chủ biên: Lương Duyên Bình
68 TN 003166-69 Bài tập vật lí đại cương = Điện - Dao động - Sóng. Tập 2 / Chủ biên: Lương Duyên Bình
69 TN 003172-75 Vật lí đại cương = Cơ Nhiệt. Tập 1 / Chủ biên: Lương Duyên Bình
69 TN 003171 Vật lí đại cương = Dùng cho các trường khối kĩ thuật công nghiệp. Tập 1, Cơ nhiệt / Chủ biên: Lương Duyên Bình
70 TN 003176-81 Bài tập hóa lí / Nguyễn Văn Duệ, Trần Hiệp Hải, Lâm Ngọc Thiềm, Nguyễn Thị Thu
71 TN 003182-85 Giáo trình xác suất và thống kê : Dùng cho sinh viên các ngành sinh học... / PGS.TS. Phặm Văn Kiều
72 TN 003186 Cơ sở hóa học gỗ và xenluloza. Tập 1 / Hồ Sĩ Tráng
73 TN 003187-88 Cơ học ứng dụng = Bài tập giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm phần cơ học vật rắn biến dạng : Sách dùng cho sinh viên Cao đẳng sư phạm và các ngành không cơ khí đại học kỹ thuật / PGS.Đỗ Như Lân - TS. Trần Đức Trung
74 TN 003189 Hóa lý cấu tạo phân tử và liên kết hóa học = Giáo trình dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh / Nguyễn Văn Xuyến
74 TN 003190 Hóa lý cấu tạo các phân tử và liên kết hóa học : Dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh... Trường đại học khối Kỹ thuật / Trường đại học Bách khoa Hà nội - Nguyễn Văn Xuyến
75 TN 003191-92 Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ / PGS.Phan Hữu Châu
76 TN 003193-94 Công nghệ hóa học vô cơ / Chủ biên: Trần Hồng Côn, Nguyễn Trọng Uyển
77 TN 003195 Xác suất thống kê = Các ví dụ và lời giải / Nguyễn Hữu Bảo
78 TN 003196 Hóa học các hợp chất cao phân tử / Thái Doãn Tĩnh
79 TN 003197-200 Hóa sinh học = Đã được hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo Dục và Đào tạo giới thiệu / Phạm Thị Trân Châu
80 TN 003201,04 Hóa học vô cơ = Lý thuyết đại cương về hóa học. Tập 1 / Hoàng Nhâm
80 TN 003202-03 Hóa học vô cơ = Lý thuyết đại cương về hóa học. Tập 1 / Hoàng Nhâm
81 TN 003205-07 Hóa học vô cơ = Các nguyên tố hóa học điển hình. Tập 2 / Hoàng Nhâm
82 TN 003208-11 Hóa học vô cơ = Các nguyên tố chuyển tiếp. Tập 3 / Hoàng Nhâm
83 TN 003214-16 Hóa lọc hữu cơ. 1 / PGS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh
83 TN 003212-13,17 Hóa học hữu cơ . Tập 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh
84 TN 003218-23 Hóa học hữu cơ. 2 / PGS.TS.Đỗ Đình Răng (chủ biên), PGS.TS. Đặng Đình Bạch, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
85 TN 003224-25 Cơ sở lí thuyết các phản ứng hoá học / Trần Thị Đà, Đặng Trần Phách
86 TN 004668-69 101 bài tập kinh tế vĩ mô chọn lọc / Phạm Văn Minh
87 TN 004670 Toán học cao cấp = Đại số và Hình học giải tích. Tập 1 / Chủ biên: Nguyễn Đình Trí
87 TN 004671 Toán học cao cấp = Đại số và hình học giải tích. Tập 1 / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
88 TN 004672-73 Bài tập vật lí đại cương = Cơ - Nhiệt, Điện - Dao động - Sóng. Tập 1 , Tập 2 / Chủ biên: Lương Duyên Bình
88 TN 004674 Bài tập vật lí đại cương = Quang học - Vật lí lượng tử. Tập 3 / Chủ biên: Lương Duyên Bình
89 TN 004675 Giáo trình đại số tuyến tính và hình học giải tích = Dùng cho SV các ngành toán học. Tập 1 / Trần Trọng Huệ
89 TN 004676 Giáo trình đại số tuyến tính và hình học giải tích . Tập II / Trần Trọng Huệ
90 TN 004677 Cơ sở lí thuyết hóa học = Nhịêt động hóa học, Động hóa học, Điện hóa học. Phần II / Nguyễn Hạnh
90 TN 004678 Cơ sở lí thuyết hoá học = Nhiệt động hoá học. Động hoá học. Điện hoá học. : Dùng cho các trường đại học kỹ thuật. Phần 2 / Nguyễn Hạnh
91 TN 004679-80 Hóa học đại cương câu hỏi và bài tập / Chủ biên: Lê Sỹ Phóng
92 TN 004681 Tối ưu hóa tuyến tính = Bài giảng và bài tập / Nguyễn Thành Cả
92 TN 004682 Tối ưu hóa tuyến tính = Bài giảng và bài tập / Nguyễn Thành Cả
93 TN 004683 Cơ sở lí thuyết hóa học = Cấu tạo chất. Phần 1 / Nguyễn Đình Chi
93 TN 004684 Cơ sở lý thuyết hoá học = Cấu tạo chất : Dùng cho các trường đại học kỹ thuật. Phần 1 / Nguyễn Đình Chi
94 TN 004686 Bài tập xác suất và thống kê toán = Dùng cho sinh viên Kinh tế và Quản trị kinh doanh / Chủ biên: Nguyễn Cao Văn
94 TN 004685 Bài tập xác suất và thống kê toán = Dùng cho SV Kinh tế và Quản trị kinh doanh / Chủ biên: Nguyễn Cao Văn
95 TN 004688 Một số vấn đề phương pháp luận thống kê / Viện khoa học thống kê
95 TN 004687 Một số vấn đề phương pháp luận thống kê / Viện khoa học thống kê
96 TN 004690 Giáo trình mô hình toán kinh tế / PGS.TS. Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ-PGS.TS.Hoàng Đình Tuấn
96 TN 004689 Giáo trình mô hình toán kinh tế / Nguyễn Quang Dong
97 TN 004691 Bài tập xác suất và thống kê / Đinh Văn Gắng
98 TN 004692 Giải tích số / Phạm Kỳ Anh
99 TN 004693 Giáo trình hóa lí = Cơ sở nhiệt động lực học. Tập 1 / Nguyễn Đình Huề
100 TN 004694 Kinh tế vi mô trắc nghiệm / Vũ Kim Dũng
101 TN 004695 Bài tập kinh tế vĩ mô . Tập 1 / Chủ biên: Nguyễn Văn Công
102 TN 004696 Giáo trình giải tích = Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến. Tập 1 / Trần Đức Long
103 TN 004697-99 Giáo trình toán chuyên ngành = Dùng cho SV ngành Điện tử - Viễn thông / Biên soạn: Vũ Gia Tê
104 TN 004700-01 Giáo trình hóa học môi trường / Chủ biên: Đặng Đình Bạch
105 TN 004703 Bài tập toán học cao cấp = Dùng cho sinh viên các trường CĐ. Tập 2 / Chủ biên: Nguyễn Đình Trí
105 TN 004702 Bài tập toán học cao cấp = Dùng cho sinh viên các trường Cao Đẳng. Tập 1 / Chủ biên: Nguyễn Đình Trí
106 TN 004705 Đại số tuyến tính / Chủ biên: Dương Quốc Việt
106 TN 004704 Đại số tuyến tính = Dùng SV các ngành khoa học kỹ thuật / Chủ biên: Dương Quốc Việt
107 TN 004706-07 Hóa học môi trường = Sách chào mừng 50 năm thành lập trường ĐH Bách Khoa Hà nội / Đặng Kim Chi
108 TN 004708-09 Tối ưu hóa . Tập 1, Tập 2 / Bùi Minh Trí
109 TN 004710 Hóa học đại cương : Dùng cho sinh viên các trường CĐ / Lê Mậu Quyền
109 PL 001862 Những quy định pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại
S. Võ Kim Cương... 163 VX 003067 Khoa học và công nghệ Việt Nam 2002 : Bộ Khoa học và Công nghệ 164 VX 003068 Khoa học và công nghệ Việt Nam 2003 / Bộ Khoa học và Công nghệ 271 PL 003842-44 Luật bảo vệ và phát triển rừng   

Comment

Tin tức sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

SÁCH HAY

Liên kết thư viện
Khảo sát

Bạn thích đọc sách gì?
Sách văn hóa - xã hội
Sách chuyên ngành
Báo, tạp chí
Sách khác

Logo thư viện