http://lic.hou.edu.vn

"Tạo cơ hội cho bạn đọc tiếp cận các nguồn tài nguyên thông tin, hỗ trợ bạn đọc kỹ thuật chuyên nghiệp dùng tin cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và NCKH của Viện ĐH Mở HN"

Đăng ký & đăng nhập

Thống kê truy cập

00806833

Hôm nay: 989

Hôm qua: 912

Tháng này: 23771

Tháng trước: 31728

Tất cả: 806833


Đang online: 236
IP: 54.91.227.159
Unknown 0.0

Hỗ trợ sinh viên

Danh mục giáo trình của Viện Đại học Mở Hà Nội nộp lưu chiểu

Ngày đăng: 9/1/2013 .
Trung tâm Thông tin Thư viện giới thiệu với bạn đọc danh mục giáo trình của Viện Đại học Mở Hà Nội nộp lưu chiểu có trong thư viện giúp các học viên tham khảo học tập và nghiên cứu khoc học:

STT ĐKCB NHAN ĐỀ NXB
 1 GTLC 000001-05 Giáo trình tâm lý học tư pháp / Chủ biên: Chu Liên Anh Công an nhân dân
 2 GTLC 000006-10 Giáo trình luật môi trường / Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Phương Giáo dục Việt Nam
 3 GTLC 000011-15 Giáo trình luật lao động Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Hữu Chí Giáo dục Việt Nam
 4 GTLC 000016-20 Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam / Chủ biên: ThS.Nguyễn Phước Thọ Công an nhân dân
 5 GTLC 000021-25 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật / Chủ biên: TS.Nguyễn Văn Luật Công an nhân dân
 6 GTLC 000026-30 Nhà nước và pháp luật / Chủ biên: GSTS.Nguyễn Văn Thảo Lao Động - Xã hội
 7 GTLC 000031-35 Giáo trình luật hình sự Việt Nam / Chủ biên: PGS.Nguyễn Ngọc Anh Giáo Dục Việt Nam
 8 GTLC 000036-40 Giáo trình luật hôn nhân và gia đình / Chủ biên: TS.Ngô Thị Hường Giáo dục Việt Nam
 9 GTLC 000041-45 Giáo trình luật tố tụng dân sự / Chủ biên: ThS.Nguyễn Triều Dương Công an nhân dân
 10 GTLC 000046-50 Giáo trình luật dân sự Việt Nam = Quyển 1 / Chủ biên: TS.Đinh Văn Thanh Giáo dục Việt Nam
 11 GTLC 000051-55 Giáo trình luật dân sự Việt Nam = Quyển 2 / Chủ biên: TS. Đinh Văn Thanh Giáo dục Việt Nam
 12 GTLC 000056-60 Hướng dẫn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin / Biên soạn: PGS.TS.Vũ Ngọc Pha, GS.TS.Phạm Quang Phan, PGS.TS. Bùi Thị Ngọc Lan Nxb. Lao động
 13 GTLC 000061-65 Tiếng Anh cơ bản = Basic English / Chủ biên: PGS.TS. Phan Văn Quế Viện Đại học Mở Hà Nội
 14 GTLC 000066-70 Tiếng Anh cơ bản = Basic English. Bài tập / Chủ biên: PGS.TS.Phan Văn Quế Viện Đại học Mở Hà nội
 15 GTLC 000071-75 Enterprise Two = Tiếng Anh trong giao dịch thương mại Quốc tế : English for the commercail World Nxb. Trẻ
 16 GTLC 000076-80 Enterprise Three = Ti?ng Anh trong giao d?ch thuong m?i Qu?c t? : English for the commercial word / C J Moore... Nxb. Tr
 17 GTLC 000081-85 Hướng dẫn học Tư tưởng Hồ Chí Minh / Chủ biên: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh Nxb. Lao động XH
 18 GTLC 000086-90 Tin học Cơ bản / Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương Nxb. LĐXH
 19 GTLC 000091-95 Đại số / Chủ biên: PGS.TS. Bùi Minh Trí Nxb. Thống kê
 20 GTLC 000096-100 Giải tích toán học / Chủ biên: PGS.TS. Bùi Minh Trí Nxb. TK
 21 GTLC 000101-05 Kinh tế học Vĩ mô / Chủ biên: GS.TS. Phạm Quang Phan Nxb. LĐ-XH
 22 GTLC 000106-10 Kinh tế học Vi mô / Chủ biên: PGS.TS. Vũ Kim Dũng Nxb. LĐ-XH
 23 GTLC 000111-15 Logics học / Chủ biên: PGS.TS. Vũ Ngọc Pha Nxb.LĐXH
 24 GTLC 000116-20 Quản lý nhà nước về kinh tế / Chủ biên: GT.TS. Đỗ Hoàng Toàn Nxb. Thế giới
 25 GTLC 000121-25 Hệ thống thông tin quản lý / Chủ biên: GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn Nxb. LĐXH
 26 GTLC 000126-30 Quản trị Sản xuất / Chủ biên: PGS.TS. Trương Đoàn Thể Nxb. LĐXH
 27 GTLC 000131-35 Quản trị học / Chủ biên: GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn Nxb.LĐXH
 28 GTLC 000136-40 Quản trị rủi ro / Chủ biên: GS.TS.Đỗ Hoàng Toàn Nxb. LĐXH
 29 GTLC 000141-45 Quản trị nhân lực / Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân Nxb. LĐXH
 30 GTLC 000146-50 Quản trị Chiến lược / Đồng chủ biên: PGS.TS. Lê Văn Tâm, PGS.Ts. Phạm Hữu Huy Nxb. Thế Giới
 31 GTLC 000151-55 Quản trị kinh doanh / Chủ biên: GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn Nxb. LĐXH
 32 GTLC 000156-60 Marketing / Chủ biên: GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn Nxb. LĐXH
 33 GTLC 000161-65 Kế toán Quản trị / Chủ biên: PGS.TS. Đoàn Xuân Tiên Nxb.LĐXH
 34 GTLC 000166-70 Kế toán đại cương / Đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Công, PGS.TS. Phan Trọng Phức Nxb. LĐXH
 35 GTLC 000171-75 Kinh tế môi trường / Chủ biên: GS.TS. Lê Thạc Cán Nxb. LĐXH
 36 GTLC 000176-80 Kinh tế Lượng / Chủ biên: Nguyễn Thế Hệ Nxb. LĐXH
 37 GTLC 000181-85 Tổ chức công tác Kế toán / Chủ biên: PGS.TS. Đoàn Xuân Tiên Nxb. Thống kê
 38 GTLC 000186-90 Thống kê doanh nghiệp / Chủ biên: GS.TSKH. Từ Điển Nxb. LĐXH
 39 GTLC 000191-95 Lịch sử các học thuyết kinh tế / Chủ biên: PGS.TS. Phan Huy Đường Nxb. LĐXH
 40 GTLC 000196-200 Kinh tế học phát triển / Chủ biên: PGS.Ts. Pham Văn Dũng Nxb. LĐXH
 41 GTLC 000201-05 Kinh tế học Quốc tế / Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Như Bình Nxb. Thế giới
 42 GTLC 000206-10 Kinh tế bảo hiểm / Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Định Nxb. LĐXH
 43 GTLC 000211-20 Đại số / PGS.TS. Bùi Minh Trí, GVC. Bùi Tuấn Khang Nxb. Thống kê
 44 GTLC 000221-30 Giáo trình Giải tích toán học / PGS.TS. Bùi Minh Trí, GVC Nguyễn Định Thành Nxb. Thống kê
 45 GTLC 000231-40 Kinh tế học Vĩ Mô / Chủ biên: GS.TS. Phạm Quang Phan Nxb. Thống kê
 46 GTLC 000241-50 Giáo trình Kinh tế học Vi mô Nxb. Thống kê
 47 GTLC 000251-60 Logic học / PGS.TS. Vũ Ngọc Pha Nxb. Thống kê
 48 GTLC 000261-70 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / GS.TS. Chu Văn Cấp, PGS.TS. Phan Huy Đường, PGS.TS. Trần Quang Lâm Nxb. Thống kê
 49 GTLC 000271-80 Giáo trình Xác suất thống kê / PGS.TS. Nguyễn Văn Hộ Nxb. Thống kê
 50 GTLC 000281-90 Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh / Chủ biên: Phan Quang Niệm Nxb. Thống kê
 51 GTLC 000291-300 Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế / GS.Ts. Đỗ Hoàng Toàn, GS.Ts. Nguyễn Kim Truy Nxb. Thống kê
 52 GTLC 000301-10 Kế toán đại cương / Đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Công, TS. Phan Trọng Phức Nxb. Thống kê
 53 GTLC 000311-20 Giáo trình Tài chính tiền tệ / PGS.Mai Siêu, Dương Đức Hạt Nxb. thống kê
 54 GTLC 000321-30 Giáo trình Marketing / GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn- GS.TS. Nguyễn Kim Truy Nxb. Thống kê
 55 GTLC 000331-40 Giáo trình Kế toán doanh nghiệp . phần 2 / Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Công Nxb. thống kê
 56 GTLC 000341-50 Giáo trình kế toán doanh nghiệp . phần 3 / Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Công Nxb. Thống kê
 57 GTLC 000351-60 Giáo trình Kiểm Toán đại cương / TS. Nguyễn Văn Lợi, ThS. Đậu Ngọc Châu Nxb. Thống kê
 58 GTLC 000361-70 Giáo trình Kế toán công ty / Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Công Nxb. Thống kê
 59 GTLC 000371-80 Giáo trình Thống kê Doanh nghiệp / GS.TSKH. Từ Điển (chủ biên) GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm Nxb. Thống kê
 60 GTLC 000381-90 Giáo trình Tổ chức công tác Kế toán / Chủ biên: PGS.TS. Đoàn Xuân Tiên Nxb. Thống kê
 61 GTLC 000391-400 Giáo trình Kinh tế học Quốc tế / Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Như Bình Nxb. Thống kê
 62 GTLC 000401-10 Kinh tế đầu tư. Tập 1 / GS.TSKH. Nguyễn Văn Chọn Nxb. Thống kê
 63 GTLC 000411-20 Kinh tế đầu tư. Tập 2 / GS.TSKH. Nguyễn Văn Chọn Nxb. Thống kê
 64 GTLC 000421-30 Giáo trình Kế toán Quản trị / Chủ biên: PGS.TS. Đoàn Xuân Tiên Nxb. Thống kê
 65 GTLC 000431-40 Giáo trình Kế toán Hành chính sự nghiệp / Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Công Nxb. Thống kê
 66 GTLC 000441-50 Giáo trình Kinh tế Công cộng / Đồng chủ biên: PGS.TS. Phạm Văn Vận, Ths. Vũ Chương Nxb. thống kê
 67 GTLC 000451-60 Giáo trình Kinh tế Môi trường / GS.Lê Thạc Cán, GVC. Nguyễn Duy Hồng, TS. Hoàng Xuân Cơ Nxb. Thống kê
 68 GTLC 000461-70 Giáo trình Kinh tế bảo hiểm / PGS.TS. Nguyễn Văn Định Nxb. Thống kê
 69 GTLC 000471-80 Giáo trình Quản trị Sản xuất / GS.TS. Nguyễn Kim Truy, TS. Trần Đình Hiền, TS. Phan Trọng Phức Nxb. Thống kê
 70 GTLC 000481-90 Giáo trình Quản trị Học / GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn, GS.TS. Nguyễn Kim Truy Nxb. Thống kê
 71 GTLC 000491-500 Giáo trình Quản trị Chiến lược / PGS.TS. Lê Văn Tâm, PGS.TS. Pham Hữu Huy (Chủ Biên) Nxb. Thống kê
 72 GTLC 000501-10 Giáo trình English for Low Students / Cù Thùy Trang Nxb. Thống kê
 73 GTLC 000511-20 Giáo trình Luật Kinh tế / PGS.TS. Nguyễn Như Phát Nxb. Thống kê
 74 GTLC 000521-25 Hướng dẫn học Lịch sử Đẳng cộng sản Việt Nam / Nhóm tác giả: Viện Đại học Mở Hà nội Nxb. LĐXH
 75 GTLC 000526-75 Phân tích chuỗi thời gian / Viện Đại học Mở Hà nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo NXB Thống Kê
 76 GTLC 000576-80 Đại số học / Thái Thanh Sơn - Khoa Công nghệ Tin học - Viện Đại học Mở Hà Nội Nxb. Đại học Quốc gia HN
 77 GTLC 000591-630 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia - Các bộ môn khoa học Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Nxb. CTQG
 78 GTLC 000631-35 Cẩm nang sở hữu Trí tuệ / Tổ chức sở hữu Trí Tuệ Thế giới Wipo
 79 GTLC 000636-39 Lý Thuyết tối ưu - Quy hoạch tuyến tính, quy hoạch rời rạc / Nguyễn Địch Nxb. ĐHQG
 80 GTLC 000640-41 Giải tích toán học . tập 2 / Thái Thanh Sơn - Khoa Công nghệ Sinh học - Viện Đại học Mở Hà Nội Nxb. ĐH QG
 81 GTLC 000642-43 Lập Trình JaVa / Dương Thăng Long - Lê Hữu Dũng - Nguyễn Đức Tuấn- Nguyễn Thành Huy  
 82 GTLC 000644-46 Lập trình nhanh với Visual Basic = (tài liệu lưu hành nội bộ) / Nguyễn Ái Dân Nxb. Viện Đại học Mở HN
 83 GTLC 000647-49 Toán rời rạc / Nguyễn Địch Nxb. Viện Đại học Mở HN
 84 GTLC 000650-55 Hướng dẫn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Viện Đại học Mở Hà Nội Nxb. LĐ-XH
 85 GTLC 000656-65 Kinh tế chính trị Mác Lê Nin / Viện Đại học Mở Hà Nội Nxb. LĐ XH
 86 GTLC 000681-90 Hướng dẫn học Tư tưởng Hồ Chí Minh / Viện Đại học Mở Hà Nội Nxb.LĐ XH

Trung tâm Thông tin Thư viện

Comment

Hỗ trợ trực tuyến

SÁCH HAY

Liên kết thư viện
Khảo sát

Bạn thích đọc sách gì?
Sách văn hóa - xã hội
Sách chuyên ngành
Báo, tạp chí
Sách khác

Logo thư viện